تبلیغات
اهل بیت - رهنمودهای امام علی 2


اهل بیت

بسم رب الحسین

.فروتنی نشانی بزرگی ونجابت است. 2.با بدی تدبیر*بی نیازی نیست(وسوء تدبیرمو جب فقر است). 3.سستی و تنبلی *ضایع كردن (فرصت ها و نعمت ها)است. 4.برای احدی (بهره ای)از دنیایش نیست *مگر انچه برای اخرتش هزینه كند. 5.به هركه می پیوندید برای خدا بپیوندید*واز هر كه می برید و كنار می گیرید*برای خداوند سبحان كناره گیرید. 6.هر كه همتش بزرگ باشد*تلاش وكوشش بیشتر است. 7.بد مگو*پس پاسخ بد ناخشنودت كند. 8.هر كه از حق عزت جوید*حق عزیزش می كند. 9.كسی كه باطنش نیكو باشد*ظاهرش نیكو گردد. 10.مؤمن حسود نیست. 11.عجب دارم از كسی كه گمشده اش را می جوید*درحالی كه خویشتن را گم كرده است و در طلب ان نیست. 12.عادت انسان های نجیب و شیف*سخاوت وفروبردن خشم و بردباری است.

نوشته شده در یکشنبه 29 آبان 1390 ساعت 11:17 توسط سپهر نظرات |


Design By : Pichak