تبلیغات
اهل بیت - موعودنامه (علائم اخر الزمان) 2


اهل بیت

بسم رب الحسین

و...... اثار دعای فرج: 1.فرمایش حضرت ولی عصر ع :بسیار دعا كنید برای تعجیل فرج كه فرج شما در ان است. 2.این دعا سبب  زیاد شدن نعمت ها است. 3.اظهار محبت قلبی است-ونشانه انتظار است. 4.زنده كردن امر اِِِِِِِئمه اطهار ع ومایه ناراحتی شیطان لعین ونجات یافتن از فتنه های اخر زمان است. 5.اداء قسمتی از حقوق ان حضرت*كه اداء حق هر صاحب حقی*واجب ترین امور است. 6.تعظیم خداوند و دین خداونداست. 7.حضرت صاحب الزمان ع  درحق او دعا می كندو شفاعت ان حضرت در قیامت شامل حال او می شود. 8.شفاعت پیغمبر ان شاء الله شامل حالش می شود. 9.مایه استجابت دعا می شود. 10.اداء اجر رسالت و دفع بلا است. 11.سبب وسعت روزی وامورزش گناهان می شود. 12. سبب تشرف دیدار در بیداری یا خواب می شود. 13.سبب رجعت به این دنیا در زمان ظهور ان حضرت می شود. 14.فرج مولایمان حضرت مهدی زودتر واقع می شود. 15.سبب طولانی شدن عمر می شود. 16. سبب هدایت به نور قران مجید است. 17.به ثواب طلب علم نائل می شود. 18.از عقوبت های اخروی ان شاء الله در امان می ماند. 19.هنگام مرگ به او مژده می دهند و با نرمی رفتار می كنند. 20.دردرجه حضرت علی ع قرار می گیرد. 21.از محبوب ترین افراد در نزد خدا می گردد. 22.ثواب كمك به مظلوم را دارد. 23.پاداش خونخواهی ابی عبدلله را دارد. 24.نور او نیز برای دیگران-روز قیامت-درخشان می گردد. 25.هفتاد هزار گناهكار را شفاعت می كند. 26.بی حساب وارد بهشت می شوند.  27.از تشنگی روزقیامت در امان می ماند 28.دربهشت جاودان است. 29.مایة خراش روی ابلیس و مجروح شدن دل او می شود. 30.از نیكان مردم پس ازائمه اطهار ع می شود. 31.از كسانی خواهد بود كه خداوند در بهشت به او حكومت می دهد. 32.مانند ثواب همة بندگان  به او می رسد.و... اثر ظهور: اثاری كه در روایات برای قیام موعود  اخر الزمان بر شمرده شده است: 1.ثروت ها به طور مساوی تقسیم می شود:هنگامی كه به واسطه ظهور امام زمان ع دنیا پر از عدالت شود*ثروت های جهان به طور مساوی تقسیم خواهند شد*چنان چه امام محمد باقر ع فرمودند:وقتی قائم ما اهل بیت قیام كند*ثروت را مساوی تقسیم می كند و عدالت را بین مردم پیاده می كند. 2.رضایت وخوشنودی همگانی است:رسول اكرم ص می فرماید:ساكنان اسمان*مردم زمین*پرندگان هوا*درندگان صحرا و ماهیان دریا ها*همه و همه از او خوشنود خواهند شد. 3.فقر و بینوایی ریشه كن خواهد شد:در پرتوی عدالت حضرت بقیة الله ع *عموم مردم بی نیاز خواهند شد.چنان چه در حدیث امده است:زمانی برای مردم پیش می اید كه انسان صدقات طلا رابا خود بر می دارند*تا انها را در راه خدا انفاق كند*ولی نیاز مندی راپیدا نمی كند كه این صذقه را قبول كند. 4.همه مردم در امنیت به سر خواهند برد:چنان چه امیر المؤمنین می فرماید:دشمنی از دل ها زدوده می شود*درندگان وچهار پایان با هم سازش می كنند*یك زن طبقی بر سر می گذارد و از عراق تا شام تنها سفر می كند*همه جا قدم بر سرزمین سبز وخرم می گذارد*در حالی كه درنده ای او را نمی ازارد ودچار ترس  و وحشت نمی شوند. 5.بر كات اسمانی نازل می شود:چنان چه در حدیثی امده است:زمین چیزی از بذر های خود را نگه نمی دارد*جز این كه ان را بیرون می فرستدو اسمان چیزی از باران رحمتش را نگه نمی دارد جز این كه سیل اسا بر بندگان خود فرو می ریزد. 6.همگی در رفاه سر می برند:رسول خدا ص می فرماید:امت من در زمان حضرت مهدی ع ان چنان متنعم می شوند كه هرگز چنین بهره مند نشده اند. 7.زمین گنج های پنهان خود را اشكار می كند:پیامبر اكرم ص در این زمینه می فرماید:دران زمان چهار پایان در امان هستند ودرندگان باهم سازش می كنند.زمین پاره های جگرش(گنج های پنهان و باارزش خود)را بیرون می ریزد...پاره های جگر زمین ستون هایی از طلا ونقره است. 8.دام ها و چهارپایان  زیاد می شوند:چنان چه در روایتی از پیامبر اسلام ص امده است:مهدی ع خارج می شود*خداوند باران رحمتش را می فرستد*زمین گیاهش را می رو یاند*ودام در جهان زیاد می شود. 9.رفع مزاحمت ها و ایجاد اسایش برای عموم مردم است:چنان چه امام محمد باقر ع می فرماید:مهدی ع راه های اصلی را توسعه می دهد*بالكن هایی را كه به  خارج جاده ها امده و از دیگران سلب ازادی كرده است و ناودان هایی را كه به  كوچه ها می ریزد*از بین می برد. 10.پرده های ظلمت كنار می رود:امام صادق ع در این باره می فرماید:وقتی قائم ما ظهور كند*زمین به نور پروردگارش نورانی می شود*و مردم از نور خورشید بی نیاز می شوند وشب وروز یكی می شود و تاریكی از بین می رود. 11.ایجاد برادری ومواسات میان انسان ها است:چنان چه امام محمد باقر ع  می فرمایند:هنگامی كه قائم ما قیام كند*دوران برابری و برادری فرا می رسد.در ان زمان مسلمان هر چه نیاز داشته باشد*از جیب برادر مسلمانش بر می دارد و او مانع نمی شود.

نوشته شده در یکشنبه 29 آبان 1390 ساعت 11:16 توسط سپهر نظرات |


Design By : Pichak