تبلیغات
اهل بیت - رهنمودهای امام علی ع 13


اهل بیت

بسم رب الحسین

هر كه با مردم الفت گیرد دوستش می دارند.

ان كه نفس خود را گرامی دارد خوارش ساخته است.

در چیزی كه فانی می شود و می رود رغبت مكن پس برای زیان همین بس است.

در هیچ محفلی بالجوج جدل مكن.

هر كه به غیر راهنمایی خداوند سبحان هدایت طلب كند گمراه گردد.

هر كه زینت دنیا او را به شگفت ارد نیرنگ ها مالكش گردند.

بدترین رای ها ان است كه مخالف دین وشریعت باشد.

كسی كه ستم كند عمرش كوتاه گردد.

هر كه با دست كوتاه بدهد با دست بلند داده شود.

بهترین ستایش ان است كه بر زبان نیكوكاران جاری شود.

انجا كه دشمنی است خداوند رحمان را به غضب می اورد و شیطان را خشنود و انسان را خوار می گرداند.

انكه فریفته ی دنیا شود فریب ارزو ها را خورد.

ان كه در شناخت نفس پیروز گردد به پیروزی اكبر رسیده است.


نوشته شده در یکشنبه 15 مرداد 1391 ساعت 15:57 توسط سپهر نظرات |


Design By : Pichak