تبلیغات
اهل بیت - رهنمودهای امام علی 12


اهل بیت

بسم رب الحسین

فروتنی نردبان شرف و بزرگی است.

كسی كه نفس خویش را شناخت با ان جهاد كند.

هر كه عاقل را ضایع كند ضعف عقل خویش را نشان داده.

میوه جدل دشمنی است.

ان كه نفسش حریص شد در حال توانگری ذلیل گشت.

برای انكه دنیا را شناخت سزاوار است كه بدان بی رغبت و از ان روی گردان باشد.

اگر بردبار نیستی پس خود را به بردباری وادار.پس كم است كسی كه به طایفه ای شبیه گردد.مگر انكه نزدیك است كه از انان گردد.

هركه سفر را یقین كند برای كوچ كردن اماده گردد.

شدته كینه از شدت حسد است.

برای عاقل سزاوار نیست كه گام بردارد مگر برای سه چیز :بهرای در معاد –اصلاح معاش-یا لذتی در غیر حرام.

هركه به خدا چنگ زند هیچ شیطانی به او زیان نرساند..


نوشته شده در پنجشنبه 29 تیر 1391 ساعت 12:24 توسط سپهر نظرات |


Design By : Pichak