تبلیغات
اهل بیت - موعودنامه (علائم اخر الزمان) 11


اهل بیت

بسم رب الحسین

ایرانیان:

از روایات فهمیده میشود كه تعداد قابل توجهی از سپاهیا مخصوص و ارتش حضرت مهدی ع از ایرانیان هستند و از انان با تعبیرهای طرفداران سلمان فارسی –اهل ری –اهل مشرق زمین – اهل خراسان – گنج  های طالقان –یاران درفش های سیاه – قمی ها – سرخ رویان – اهل فارس – و... یاد شده است.امام باقر ع میفرماید:نیروهایی با پرچم سیاه – از خراسان قیام كرده اند – در كوفه فرود می ایند و هنگامی كه حضرت مهدی ع در شهر مكه ظهور می كند با ان حضرت بیعت می كنند.)) و نیز فرمود ((یاران حضرت سی صد و سیزده نفرند و از فرزندان عجم می باشند))

منظور از عجم یعنی غیر عرب كه ایرانیان نیز جزوشان هستند.

ایوب بن نوح:

از وكلای حضرت شمرده شده است.

باب لد:

لد روستایی است در نزدیكی بیت المقدس در سرزمین فلسطین .در روایتی امده است:حضرت عیسی ع پس از فرود امدن از اسمان دجالرا دنبال می كند و در باب لد به او می رسد و او را به هلاكت می رساند.

باد زرد: از نشانه های اخر الزمان-نخستین نشان صاعقه ها-سپس باد زرد امده است.

باد سرخ:

در اخبار اخرالزمان امده است:

وقتی فاسق مردمان بر انها حكومت كند-اشرار از ترس شرارت شان مورد احترام قرار می گیرند و غنا و موسیقی علنی می گردد...در ان زمان منتظر باد سرخ باشید.

باد سیاه:

امده :باد سیاه اول صبح بر میخیزد و انگاه زلزله ای روی می دهد و قسمت اعظم بغداد زیر اوار می ماند.

باران بی موقع:

بر اثر گسترش فساد و تباهی و از بین رفتن عاطفه ها پیش از ظهور حضرت قائم ع جهان در وضعیت بدی به سرخواهد برد  به طوریكه اسمان نیز بر انان رحم نمیكند و نزول باران كه رحمت الهی است نیز بر انان به غضب تبدیل می شود و ویران گر میشود.


نوشته شده در دوشنبه 15 خرداد 1391 ساعت 17:10 توسط سپهر نظرات |


Design By : Pichak