تبلیغات
اهل بیت - برگزیده ی نهج البلاغه11


اهل بیت

بسم رب الحسین

نیایش عارفان

1خدایا!بر من ببخشای ان كردارهایی را كه تو بر ان كردارهایی را كه تو بر انها داناتری.و اگر من به سوی انها باز ایم تو نیز با بخشایش خویشبر من روی ار و به سویم باز ای و بیمرزم

2خدایا !بر من ببخشای انچه را كه عهد بستم و تو مرا وفا كننده ی به ان نیافتی.

3خدایا!بر من ببخشای كه با زبانم به تو تقرب جستم و به سویت امدم .اما دلم با زبانم همراهی نكرد(و به غیر تو روی نهاد)

4خدایا بر من ببخشای:

اشارتهای ناروا چشم را

و بیهوده گوییهای گفتار را

و خواهشهای نا شایست دل را

و لغزشهای نابایست زبان را!


نوشته شده در دوشنبه 15 خرداد 1391 ساعت 17:08 توسط سپهر نظرات |


Design By : Pichak