تبلیغات
اهل بیت - رهنمودهای امام علی 11


اهل بیت

بسم رب الحسین

 

كسی كه در عاقبت ها نظر كند سالم ماند.

هر كه زبانش نیكو و شیرین باشد برادرش افزون گردند.

دور اندیش در هنگام بلا حیران و مبهوت نمی ماند.

انكه شهوتش بر او غالب اید نفسش سالم نماند.

هر مدتی از دنیا به سوی پایان است و هر زنده ای در ان به سوی مرگ و فناست.

هر كه بر دنیا بی رغبت باشد سختی ها بر او اسان گردد.

برای هر تازه واردی حیرانیی است پس با سخن گفتن وی را گشاده رو گردانید.

گمشده ی انسان حكیم حكمت است.پس انرا هر كجا كه باشد می جوید.

احسان كن تا مقدم گردی.

انكه مالك نفسش نگردد از عذاب الهی سالم نمی ماند.

بر انچه از دستت رفت ناشاد و غمگین مباش.

هرگز برای خودت توكلی جز بر خدا قرار مده و امیدی جز بر خداوند برایت نباشد.

 


نوشته شده در دوشنبه 15 خرداد 1391 ساعت 17:04 توسط سپهر نظرات |


Design By : Pichak