تبلیغات
اهل بیت - احدیث درباره ی (نظم و دینداری)


اهل بیت

بسم رب الحسین

امام صادق ع فرمود:تدبیر وبرنامه ریزی در زندگی از دین است. امام علی ع فرمود: ان چه را كه از عمر توباقی مانده است*دریاب ومگو فردا وپس فردا*زیرا پیشینیان تو به این سبب هلاك شدند كه تكیه بر ارزو ها كردند وامروز وفردا نمودند*تا ان كه فرمان خدا{مرگ}ناگهان فرارسید در حالی كه غافل بودند. امامصادق ع فرمود:برنامه ریزی نیمی از زندگی است. امام علی ع فرمود:برنامه ریزی پسندیده همراه با قناعت از ثروت زیادی كه با اسراف همراه  است بهتر است. امام علی ع فرمود:عاقل كسی است كه یك نفس{یك لحظه}به كار بدون فایده نمی پردازدو جیزی را كه همراهش باقی نمی ماند گرد نمی اورد. امام علی ع فرمود:تاكاری را خوب نسنجیده ای به ان اقدام نكن. امام علی ع فرمود:تامل كن تا دور اندیش باشی هنگامی كه جوانب كار روشن شد*قاطعانه ان را انجام بده. امام رضا ع فرمود :هركس راه را از روی برنامه وراهش بجویید*نلغزد واگر هم لغزید برنامه ریزی  به كمكش می اید. امام علی ع فرمود:پیروزی بادور اندیشی{برنامه ریزی}‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍واراده پایدار  به دست می اید. امام علی ع فرمود:هركس فرصت را غنیمت شمرد*از اندوه درامان است. امام صادق ع فرمود:با در دست داشتن فرصت موجود*در انتظار فرصت كاملی در اینده باشد*روزگار همان فرصت را نیز از او بر باید*زیرا كار ایام غارت است وراه وروش زمان از دست رفتن است. امام علی ع فرمود:میانه رو ونظم *كم را زیاد می كند. امام علی ع فرمود"پایداری وقوام زندگی به برنامه ریزی نیكوست و وسیله رسیدن به ان*مدیریت صحیح است. امام علی ع فرمود:عاقبت اندیشی پیش از عمل تو را از پشیمانی در امان دارد. امام علی ع فرمود:نداشتن برنامه صحیح در زندگی*نیاز مندی وفقر به بار می اورد. امام علی ع فرمود:بزرگترین دلیل بر خردمندی*برنامه ریزی پسندیده است. امام رضا ع فرمود:بكوشید زمانتان را به 4بخش تقسیم كنید:1:زمانی برای مناجات با خدا-2:زمانی برایتامین معاش-3:زمانی برای معاشرت با برادران ومعتمدانی كه عیب هایتان را بر شما می شناسانند ودردل شما را دوست دارند*4:وساعاتی برای لذت های حلال و با بخش چهارم توانایی انجام دادن3بخش دیگر را بدست می اورد. امام باقر ع فرمود:مبادا فرصت های به دست امده را از دست بدهی كه در این میدان ان كه وقت را ضایع كند*زیان می بیند. امام حسن ع می فرماید:ای پسرم!از ان چه در دست داری برای ان  چه در پیش داری بهره گیر*زیرا مؤمن توشه بر می داردوكافر خوشگذرانی می كند. رسول خدا ص فرمود:هركس دری از خیر به رویش گشوده شد*باید ان را غنیمت بشمارد*زیرا نمی داند چه موقع در به رویش بسته می شود. امام علی ع فرمود:هركس به چاره اندیشی و برنامه ریزی بر نخیزد*سختی ها او را به ایستادن وادار كنند. امیرمؤمنان ع  فرمود:اندازی گیری كن*سپس ببر*بیندیش.سپس بازگو و برنامه ریزی كن سپس به كار اقدام كن. امیرمؤمنان ع  فرمود:ان كس كه به امور غیر مهم خود را مشغول سازد*مهم تر را از دست می دهد. امام رضا ع فرمود:حقیقت ایمان بنده ایبه كمال نمی رسد*مگر این كه سه خصلت دراو باشد1:دین را درست و كامل بفهمد-2:در زندگی خوب برنامه ریزی كند-3در برابر بلا ها برد بار باشد. امام علی ع فرمود:در ان چه فراهم می اوری مانند هیزم چین شب وگرد اورنده كف روی سیل نباش{كه از خود اختیاری ندارد ودیگری او را می برد} امام علی ع فرمود:هركس بدون عاقبت اندیشی در كارها دست به كاری زند*خود را گرفتار سختی ومصیبت ها كرذه است. رسول اكرم ص فرمود:{درصفوف نماز جماعت}منظم باشیذ*زیرا بی انضباطی صفوف دل های شما را هم دچار اختلاف می كند.  

نوشته شده در یکشنبه 29 آبان 1390 ساعت 11:04 توسط سپهر نظرات |


Design By : Pichak