تبلیغات
اهل بیت - برگزیده ی نهج البلاغه9


اهل بیت

بسم رب الحسین

اوصاف خاتم پیامبران:

بنده ی توست و پرستنده ات.

فرستاده ی تو است و پیغام اورنده ات.

پایان بخش پیامبران پیشین است و اورنده ی اخرین ایین.

واگشاینده ی بسته شده ها.

نمایانگر حق است با حق.

فرو نشاننده ی غوغاها و اشوبهای باطلكاران است.

سركوبنده و فروكشننده ی صولت و شوكت گمراهان است.

چنانكه:

نیرومندانه رسالت را بر عهده گرفت.

در انجام فرمان تو به پا خاست و قامت خویش را استوار كرد.

در طلب رضای تو شتابان و پیشگام بود.

در راهنوردی نترسید تاخیر نورزید و گام واپس ننهاد.

عزمش به سستی نگرایید.

وحی و پیامت را نیك فهمید و ان را اگاهانه دریافت نمود.

عهد و پیامت را حافظ و نگاهبان بود.

بر انجام فرمانت كوشا و روان بود.

تا انكه:

مشعل هدایت را بر حق جویان بر افروخت.

 راه را بر  ره گمكردگان و به تاریكی روندگان روشن نمود.

دلهای غوطه خورده در گردابهای فتنه و گناهان  به وجود او هدایت یافتند.

پرچمهای هدایتگر را بر افراشت.

و مشعلهای احكام تابناك الاهی را افرو زاند.

همو كه امین مطمئن تو بود.

خزانه دار دانش نهان تو و نگهبان اسرار پنهان تو بود.

او كه شاهد توست به روز رستاخیز.

او پیامبر  تو است بر حق.

و فرستاده ی تو است به سوی افریدگان.

 


نوشته شده در شنبه 19 فروردین 1391 ساعت 16:10 توسط سپهر نظرات |


Design By : Pichak