تبلیغات
اهل بیت - رهنمودهای امام علی 9


اهل بیت

بسم رب الحسین

هركه شكر كند نعمتش پاینده ماند.

همانا جوینده ای شتابان از مرگ در پی توست پس غافل مباش.

جز این نیست كه قدر نعمتها در مقایسه با ضد انها شناخته می شود.

از شرایط مروت دوری از حرام است.

چیزی فاسدتر از شر برای كارها و نیز موثر تر در هلاكت مردم نیست.

در خواست مكنید مگر از خداوند سبحان پس همانا اگر او عطایتان كند شما را گرامی می دارد و اگر معنتان كند خیرتان  را در ان قرار دهد.

كسی كه مردم را نشناسد بر انان اعتماد نكند.

هر كه بدانچه باقی ماند یقین اورد بدانچه فانی است بی رغبت شود.

كسی كه سوال كند دانا گردد.

انكه برای برادرش چاهی كند خداوند او را در چاهی بیفكند.

خشنودی بنده از خویشتن با خشم پروردگار همراه است.

عاقل نیمه ی (وجودش) تحمل (خطای دیگران) است و نیمه ی دیگرش خود را به غفلت زدن (كه گویا خطای انان را ندیده و نشنیده است.).

 


نوشته شده در شنبه 19 فروردین 1391 ساعت 16:05 توسط سپهر نظرات |


Design By : Pichak