تبلیغات
اهل بیت - برگزیده ی نهج البلاغه 7


اهل بیت

بسم رب الحسین

این جهان وان جهان

بندگان خدا!

1.تقوای الهی پیشه سازید.

2.با كردارهایتان بر اجلهاتان پیشی گیرید.

3.انچه را كه برایتان می ماند به بهای انچه كه نمی ماند بخرید.

4.توشه دارانه كوچ كنید كه فراتان خوانده اند.

5.پذیرای مرگ باشید كه اكنون در امده و بر شمایان سایه افكنده.

6.مردمانی باشید كه بر انان بانگ زدند و بیدار گشتند.

7.و دانستند این جهان برای ایشان سرایی جاویدان نیست ان را وا نهادند و به جای ان جهان دیگر را ستاندند.

 

مسیر زندگانی مردمان

1.خداوند سبحان بیهوده تان نیافریده.

2.و بیكاره و بی هدفتان نرهانده.

3.و میان شمایان با بهشت یا جهنم جز فرا رسیدن مرگ فاصله ای نمانده.

4.و ان مقصد كه لحظه ها ان را میكاهند و می فرسایند و گذر زمان ان را ویران می گرداند حقا كه سزاوار است كه كوتاهش شمارند.

5.وان مرگ ناپیدا كه شبان و روزان ان را فرا می خوانند و پیشش می رانند چه زود است كه فرا رسد.

6.و ان پیش اینده ای كه فلاح و رستگاری را ارمغان ارد و یا شقاوت وسیاه روزی را همراه دارد حقا كه شایسته ی برترین امادگیهاست .

پس

1.تا در این جهان اید از ان توشه بردارید .توشه ای كه فردا و در ان جهان خویشتن را به ان پاس دارید و از گزندها نگاه بدارید.

2.باید كه هر بنده ای تقوای پروردگارش را پیشه سازد.

3.خیر خویش خواهد و به اصلاح و یلاح خویشتن پردازد.

4.توبه اش را پیش افكند.

5.و بر هوس و اشتهای ناروای خویش چیرگی یابد.

زیرا كه

1.سر امدن زمان حیات این جهانی ادمی بر او پوشیده است.

2.و ارزوی او نیرنگ ورزان فریبای اوست.

3. و شیطان بر او گمارده شده و نزدیكای وی كمین گرفته و مهیاست تا انكه:

الف)گناه را در چشمانش بیاراید تا كه ان را انجام دهد.

ب)و توبه را در دلش به ارزویی دراز بدل سازد وی را وعده ی فرصتهای اینده دهد تا كه توبه را تاخیر اندازد كه ناگاه مرگش فرا رسد و در غافلانه ترین حالت بر او هجوم ارد.

ای حسرتا و دریغا بر ان غفلت زده ای كه عمرش بر تباهی اش گواه باشد.

ای افسوسا بر انكس كه روزگارش به تباهی و سیاه روزی اش رساند.

طلب نیك فرجامی

از خداوند سبحان می طلبیم كه ما و شما را از انانی بدارد كه:

1.      هیچ نعمتی به سركشی و بد مستی شان نكشاند.

2.وهیچ ارزو و خواسته ای از طاعت پروردگارشان بازشان ندارد.

3.و هیچ پشیمانی و اندوهی پس از مرگ بر انان روی نیارد.


نوشته شده در پنجشنبه 18 اسفند 1390 ساعت 14:28 توسط سپهر نظرات |


Design By : Pichak