تبلیغات
اهل بیت - رهنمودهای امام علی 7


اهل بیت

بسم رب الحسین

سبب محبت شكفته رویی است.

كسی كه به باطل پناهنده شود عزیز نمیگردد.

ایا كسی هست كه پیش از سرامد مدتش از خواب غفلت بیدار باشد.

هرگز دست خود را بر انكه قادر به رفع ان نیست مگشا.

بدترین فتنه ها محبت دنیاست.

نباید دشمنان خدا را دوست داشته باشی یا اینكه دوستیت را برای غیر دوستان خدا خالص كردانی.پس همانا هركس قومی را دوست بدارد با انان محشور گردد.

انچه را كامل فرا نگرفته ای بازگو مكن.

هر كه بر خدا توكل كند سختی ها بر او اسان گردد.

بزرگترین مالكیت مالك شدن نفس است.

بدترین ستایش ان است كه بر زبان بدان جاری شود.

باید قلبت برای خداوند سبحان خاشع گردد.پس انكه قلبش خاشع شد تمامی اعضایش خاشع گردد.

انصاف برترین فضیلتهاست.


نوشته شده در پنجشنبه 18 اسفند 1390 ساعت 14:26 توسط سپهر نظرات |


Design By : Pichak