تبلیغات
اهل بیت - رهنمودهای امام علی 5


اهل بیت

بسم رب الحسین

علم ریشه ی بردباری است.

هركه فرصتها را ناگهان بگیرد از غصه ها ایمن گردد.

ان كه ابرویش را بذل كند خوار گردد.

هر اینه پندی  كه هیچ گوشی ان را ناخوش نمی دارد و هیچ سودی با ان برابری نمی كند و انست كه زبان گفتار از ان خاموش است و زبان كردار بدان گویا باشد.

سزاوار است كه مرد نگاهبان نفسش و مراقب دلش و حافظ زبانش باشد.

ان كه از دنیا زیاد طلب كند خواستار چیزی است كه هلاكش گرداند.

ثروت ارزوها را تقویت می كند.

ان كه باطل را یاری كند خسارت بیند.

هركه غذایش كم باشد فكرش صاف و روشن گردد.

همانا در هر چیزی پند و عبرتی است برای صاحبان عقل و سنجش.

ان كه مال را خرج نكند ان مال روزی او نگردیده است.

كسی كه خنده اش زیاد شود هیبتش كم می شود.

سزاوار است كه كردار مرد بهتر از گفتار او باشد و گفتارش نیكوتر از كردارش نباشد.

---هر كس نیتش نیكو باشد توفیق مدد كارش گردد.

انكه نفس خویش را وا گذارد زیان بیند.

انكه دنیا او را بلن گردانیده بلندش مدار.

كسی كه بردباری نورزد بردبار نگردد.

هركه قناعت كند ناشاد و غمگین نگردد.

حكمت با شهوت در هیچ قلبی قرار نمیگیرد.

انكه كلامش بسیار باشد فرو افتادنش بسیار است.

 


نوشته شده در پنجشنبه 22 دی 1390 ساعت 12:11 توسط سپهر نظرات |


Design By : Pichak