تبلیغات
اهل بیت - موعودنامه (علائم اخر الزمان) 5


اهل بیت

بسم رب الحسین

اخلاق حضرت:

رسول خدا ص فرمودند:اگر یك روز از دنیا نمانده باشد خداوند مردی را بر می انگیزد كه نامش نام من و خلق و خویش اش مانند من است.

اخنس:

از پیامبر ص نقل شده:مردی از قریش به نام اخنس در مصر وجود دارد كه به قدرت می رسد. انگاه بر او پیروز می شوند و یا قدرت از او گرفته می شود و به مردم می گریزدو رومیان را به اسكندریه می اورد و در انجا با مسلمانان به نبرد می پردازد و این نخستین حادثه است.

اذن سامعه:

از القاب حضرت مهدی ع شمرده می شود.

ارمینیه:

ارمینیه در اسیای صغیر و محدود به كوههای ارارات –قفقاز-ایران-تركیه و رود فرات است و روزگاری حكومت مستقلی داشت اما پس از انقراض امپراتوری بیزانس این سرزمین بین ایران و روس و عثمانی ها تقسیم شد.

ارنون:

شهری در جنوب لبنانكه قلعه(شقیف ارنون )در انجاست.مناطق شرق نبطیه به انجا منسوب است.این قلعه در جنگهای صلیبی نقش بسزایی داشت.امام صادق ع شیعیان مناطق جبل عامل را ستوده و امنیت انها را در پیشقدم ظهور تضمین فرموده استL(شهری كه در شام به نام ارنون در منطقه ی شقیف كه در اطراف ان روستاهای فراوانی در كرانه های دریا و مناطق كوهستانی هست.)) انها یاران و برادران ما هستند انها غریبان ما را مواسات میكنند و اسرار ما را حفظ میكنند. دلهاشان برای ما نرم و برای دشمنان ما بسیار سخت .در انجا خشكسالی نمی شود و هرگز صاعقهبه  انجا صدمه نمیزند ....زنده و مرده شان امرزیده است.در میان مردانشان منتظران فرج هست كه خدا منتظران فرج را دوست میدارد.

ازد:

طایفه ایست كه با حضرت به جنگ می پر دازند و حضرت با انان می جنگد.

اسامی حضرت در كتب ادیان:

در صحف ابراهیم((صاحب)).در زبور سیزدهم ((قائم)) .((قیدمو))در تورات به لغتتركوم .((ماشیع))-مهدی بزرگ-در تورات عبرانی. ((مهمید اخر ))در انجیل. ((سروش ایزد ))در زمزم زرتشت.((بهرام))در ابستاق زند و پازند.((بنده ی یزدان))در زند و پازند. ((لند بطاوا))در هزار نامه ی هندیان. ((شما خیل)) در ارماطس.((خوراند)) در جاویدان .((خجسته)) در كندرال فرنگیان . ((خسرو)) در كتاب مجوس . ((میزان الحق ))در كتاب اثری پیغمبر .

((پرویز ))ذر كتاب برزین اذر فارسیان.((پسر انسان))در عهد جدید (انجیل  و ملحقات ان و... اسم دیگر.

 


نوشته شده در پنجشنبه 22 دی 1390 ساعت 12:05 توسط سپهر نظرات |


Design By : Pichak