تبلیغات
اهل بیت - مقتل ابا عبدالله الحسین ع


اهل بیت

بسم رب الحسین

مقتل ابو مخنف متوفی157 ه ق

خطبه ی اول امام ع :

ای مردم گفتار مرا بشنوید و درباره ی من شتاب نكنید تا شما را انگونه كه شایسته است مو عظه كنم  و انگیزه خود را از امدن به سویشما برایتان روشن كنم.

اگر عذرم را پذیرفتید و گفتارم را تایید كردید و انصاف دادید رستگار باشید  و شما را بر من هیچ دلیلی بر جنگیدن نیست.

اگر نپذیرفتید و انصاف ندادید ((پس فكر خود و معبودهیتان را جمع كنید پس هیچ چیز بر شما پوشیده نماند (تمام جوانب كارتان را بنگرید) سپس به حیات من پایان دهید و مهلتم ندهید))(یونس:71) ((ولی و سرپرست من خدایی است كه این كتاب را نازل كرده و او همه ی صالحان را سرپرستی می كند)) (اعراف :196)

 حمد و ثنای خداوند را بجای اورد و خدا را به انچه كه شایسته او بود یاد نمود و بر  پیامبر ص و ملائكه  و انبیا و خداوند درود فرستاد.

(ضحاك گوید )به خدا سوگند قبل از او و بعد از او هیچ گوینده ای را ندیدم كه بلیغ تر از او سخن بگوید.

دنباله ی خطبه :

پس فرمود:

اما بعد درباره ی نسب من فكر كنید كه من كیستم؟ به خود ایید و خویشتن را سرزنش كنید بنگرید ایا بر شما رواست  كشتن من و شكستن حرمت من؟

ایا پسر دختر پیامبر شما و فرزند جانشین و پسر عموی او نیستم؟ كسی كه نخستین ایمان اورنده بود به خدا و تصدیق كننده ی رسول خدا ص وانچه كه از سوی پروردگارش اورده بود.

ایا حمزه سید الشهدا عموی پدرم نیست؟

ایا جعفر طیار شهید كه خدا در بهشت دو بال به او داد عموی من نیست؟

ایا این سخن درباره ی من و برادرم  حسن ع از رسول خدا ص به شما نرسید كه فرمو:(این دو سید و سرور جوانان اهل بهشت هستند؟)

اگر گفتار مرا تصدیق كردید كه حق و درست است به خدا قسم از ان وقتی كه دانستم خدا دروغگو را دشمن می دارد هر گز دروغ نگفتم.

اگر گفتار مرا قبول ندارید به راستی در میان شما افرادی هست كه اگر این مطلب را از انان بپرسید به شما خبر می دهند.

از جابر بن عبدالله انصاری یا ابو سعید خدری یا سهل بن سعد ساعدی یا زید بن ارقم یا انس بن مالك بپرسید اینان به شما خبر می دهند كه این گفتار از رسول خدا ص درباره ی من و برادرم حسن ع را شنیدند ایا اینها شما را از ریختن خون من باز نمی دارد؟

كلام شمر :پس شمر گفت : از روی حرف بی عقیده خدا را عبادت كنم اگر بدانم تو چه می گویی!حبیب بن مظاهر گفت : قسم به خدا كه می بینم خدا را بر هفتاد گونه حرف و تردید می پرستی و من گواهی می دهم كه تو راست می گویی كه نمیفهمی حسین ع چه میگوید  قطعا خدا بر قلب تو مهر زده است.

دنباله خطبه:

پس حسین ع به انها فرمود : اگر در این گفته رسول خدا ص شك دارید در این هم كه من پسر دختر پیامبر شما هستم هم شك دارید.

به خدا قسم در شرق و غرب عالم پسر دختر پیغمبری غیر از من نیست نه از شما نه از غیر شما تنها من پسر دختر پیامبر شما هستم.

به من بگویید ایا كسی از شما را كشته ام كه میخواهید به قصاص او مرا بكشید یا مالی را نابود كرده ام یا به شما زخمی زده ام كه می خواهید قصاص بگیرید .

پس صدا زد : ای شبث بن ربعی! ای قیس بن اشعث ! ای یزید بن حارث ! ایا شما به من نامه ننوشتید كه میوه ها رسیده باغها سبز شده و جویبارها پر اب شده و اگر بیایی بر لشگریانی مجهز وارد می شوی پس بیا.

گفتند :ما ننوشتیم!!

فرمود: سبحان الله بله قسم به خدا شما نوشتید  سپس فرمود: ای مردم اگر از من بدتان می اید پس رهایم كنید تا به سوی جای امنی در روی زمین بروم.

ا

وقت نماز

امام در خواست كرد تا قدری وقت دهند تا نماز بگذارند.

مقابله حصین با حبیب

حبیببن تمیم به ابوثمامه گفت:نماز شما قبول نیست.حبیب بن مظاهر گفت:ای خر!گمان میبری نماز خاندان رسول خدا قبول نیست و نماز شما قبول است.این دو بایك دیگر درگیر شدند كه حصین فرار كرد.

نماز خوف

سپس نماز ظهر را خواندند كه حسین ع نماز خوف با انان خواند پس بعد از ظهر جنگ شدت گرفت تا به حسین ع رسید.

شهادت علی اكبر

اولین شهید از فرزندان ابوطالب بود پسر حسین ع و مادرش لیلی دختر لبی مره بن عروه بن مسعود ثقفی بود.

پس او دوبار حمله كرد وكشتار بسیار كرد در بار دوم مره بن منقذ با نیزه به او زد و چون به زمین افتاد لشگر او را دوره كردند و به شهادت رساندند.

عبدالله بن مسلم

با دو تیری كه عمرو بن صبیح صدامی به سویش انداخت به شهادت رسید.

عون بن عبدالله بن جعفر

به دست عبدالله بن قطبه طائی به شهادت رسید.

محمد بن عبدالله بن جعفر

به دست عامر بن نهشل تیمی به شهدت رسید

عبدالرحمان بن عقیل

بدست عثمان بن خلد اسیر جهنی و بشیر بن سوط همدانی به شهادت رسید

قاسم بن حسن

 پس او سه فرزند ارزق و خود او را كشت و سپس بر اثر عمر بن سعد بن نقیل ازدی زخمی شد و در بغل عمو جان داد كه قاتلش نیز به دست عمو حسین ع زخمی شد و زیر سم اسبان له شد.

عبا بن علی و برادرانش

پس عباس بن علی ع برادرانش را كه از یك مادر بودند به نام عبدالله كه به دست هانی بن ثبیت حضرمی شهید شد و جعفر كه به دست و به دست هانی بن ثبیت حضرمی شهید شد و عثمان را فرستاد كه با تیر خولی بن یزید اصبحی زخمی و توسط بنی ابان بن دارم به شهدت رسید.خود حضرت عباس ع رشادتهای زیادی كرد كه حتی گفته میشود مردم شام را عباس بن علی ع داغدار كرد انقدر كه از انها كشت و سپس توسط حكیم بن طفیل و زید بن رقاد جنبی(جهنی) ابتدا دستانش قطع سپس به چمش تیر و یكی را نابینا كردند سپس با گرز بر سرش زدند و از پشت با خنجر به او زدند البته با كمك قوای فراوان تا او را به شهادت رسیدند كه البته در بغل برادرش حسین ع شهید شد(درود خدا بر او باد).

شهادت علی اضغر

پس كودكی را در بغل حسین ع گذاشتند كه گویا علی اضغر بو و با ضربه تیری از طرف حرمله(لعنت الله علی) ذبح شد.

ابابكر بن حسن و عبدالله بن حسن و محمد بن حسن  به ترتیب توسط عبدالله بن عقبه غنوی و حرمله بن كاهل و مردی از بنی ابان بن دارم به شهادت رسیدند.

حائل شدن میان حضرت و خیمه ها

شمر كه خواست به حرمسرای امام حمله كند با ای گفتار امام كه وای بر شما اگر دین نداریدو از روز رستاخیز نمیترسید در دینتان ازاد مرد باشید و حسب و نسب داشته باشید منصرف شده و به امام حمله كردند.

پسری از خاندان حسین

چون كار بر حسین ع سخت شده بود و دورش را میگرفتند وبا حمله او دور میشدند در این بین پسری كه حسین ع به خواهرش سپرده بود با امتناع فراوان از عمه خود را به حسین ع رسان و چون بحر بن كعب بن عبیدالله از بنی تمیم الله بن ثعلبه شمشیرش را بلند كرده بود كه به حسین ع بزند پس ان پسر گفت ای ای پسر زن بدكاره ایا عمو یم را می كشی؟

پس بحر شمشیری به او زد و دست ان پسر به پوسته اویزان ماند چون دستش را خواست سپر كند و به شهادت رسید

نفرین امام

خدایا!از انها باران اسمان و بركات زمین را قطع كن.اگر تا زمانی به انها بهره دادی پس بین انها جدایی افكن و انها را در راههای مختلف بینداز و والیان را هرگز از انها راضی نگردان.انگاه با پیادگان انقدر جنگید تا از دورش پراكنده شدند.

تقاضای پیراهن كهنه

پیراهن را از چند جا پاره كرد تا بعد از شهادتش نبرند ولی باز بعد از شهادت بحر بن كعب لباس حضرت را برد و ایشان را بی لباس گذاشت.

زینب در صحنه

چون ن حضرت را می خواستند به شهادت برسانند عمر سعد نزدیك شد و زینب به او گفت ای عمر سعد!ایا ابو عبدالله ع را میكشند و تو نگاه می كنی؟!

گویا میبینم كه اشكها بر گونه عمر سعد میریزد و رو از زینب بر میگرداند.

حمله همه جانبه به امام

پس شمر فریاد زد:وای بر شما حمله كنید.زرعه بن شریك تمیمی شمشیری به دست چپ حسین ع زد و ضربه ای هم به شانه او زد سپس سپس از او منصرف شد در حالی كه حسین ع افتان و خیزلن بود سنان بن انس بن عمرو نخعی با نیزه به حسین ع زد كه حسین ع افتاد.

امام در قتلگاه

پس خولی بن یزید خواست سر از تن امام جدا كند لرزید و سنان بن انس این كا را كرد.

امام در هنگامی كه شهید شد 67 جای زخم داشت

غارت وسائل امام

جامعه زیرین توسط بحر بن كعب و روپوش توسط قیس بن اشعث  كه بعد از ان قطیفه(روپوش)نامیده می شد و نعلین را مردی از بنی اود به نام اسود و شمشیرش را بنی نهشل ربود كه بعدا به دست كسان حبیب بن بدیل رسید ربودند

سپس به غارت خیمه ها و اسباب لوازم زنان حسین ع  هجوم بردند.

سوید مجروح شده بود

او كه بیهوش در بین كشته شدگان افتاده شده بود وقتی به هوش امد دید شمشیرش را بردند با خنجری كه داشت مردانه جنگید تا توسط عروه بن بطار تغلبی و زید بن رقاد جنبی به شهدت رسید واخرین شهید كربلا بود.

اسب تاختن بر امام

پس عمر سعد گفت كیست كه كه بر حسین اسب بتازاند:كه اسحاق بن حیوه حضرمی و اجش بن مرثد حضرمی بیامدند وچنان بر او اسب تاختند كه پشت و سینه او را در هم شكستند.

دفن اجساد دشمن

عمر سعد بر یارانش كه كشته شده بودند نماز خواند و انان را دفن كرد.

ارسال های سرها به كوفه عمر سعد سرهای دیگر اصحاب حسین كه 72 تن بودند را به وسیله ی شمر  و قیس بن اشعث و عمرو بن حجاج و عزره بن قیس به نزد عبیدالله زیاد فرستاد.

سپس كاروان با سجاد ع مریض به سوی كوفه حركت داده شدند از كنار شهدا كه زینب با گفتن حرفی همه را به گریه انداخت و ان این بود

((ای محمدم ای محمدم فرشتگان اسمان بر تو صلوات گویند این حسین ع است كه در این دشت اغشته به خون افتاده و اعضای او بریده شده . ای محمدم دخترانند اسیرن و با قی ماندگانت كشتگانند كه باد بر انها میوزد.))

نقص در عقل قاتل

بعضی از لشگریا به سنان بن انس گفتند تو حسین بن علی ع و پسر دختر پیامبر و مهمترین شخصیت عرب را كشتی كه به سوی اینان امده بود و خواست از ملكشان بر كنارش كنند.پیش امیر برو و پاداش بگیر كه چون به عمر سعد رسید و اینها را گفت به او گفت دیوانه عبیدالله اینه را بشنود گردنت را میزند.


نوشته شده در جمعه 11 آذر 1390 ساعت 21:38 توسط سپهر نظرات |


Design By : Pichak