تبلیغات
اهل بیت - برگزیده ی نهج البلاغه 3


اهل بیت

بسم رب الحسین

حكمت و فضیلت:

مردمان خطاها و تبهكاری ها چونان اسبانی اند چموش و لجام كسیخته كه سواران بد كردار خود را بر پشت می گیرند و در اتشفشان می افكنند. و اما تقوا بسان مركبهای راهوار است كه تقوا مندان بر انها سوارند و زمامشان را به دست دارند.پیش می خرامند و سوار كاران پارساشان را به بهشت می برند.

اصناف سه گانه ی مردم:

انكه بهشت و جهنم را فرا روی خود بیند(و سر انجام خود را به یقین وصول به یكی از ان دو داند اسوده نماند بلكه از بیهوده گریها روی بر تابد و برای گریز از یكی و وصول به دیگری سخت)بكوشد.

(مردمان سه گروهندJیكی كوشنده ای است تلاشگر كه به حتم كامیاب می شود و دیگری جوینده ای است كندرو (اما حقجو)كه امید است رستگار شود و سوم تقصیر كاری است(به عمد بدكار)كه در اتش و فلاكت واژگون می گردد.

(ای ادمیان در تمامی روزگاران به حتم بدانید كه:بیراهه های) ((راست)) و(( چپ)) گمراهی و تباهی است و فقط ((راه میانه))((جاده))است(وصراط مستقیم شریعت و حقیقت و سعادت).جاودانگی قران و مانایی و اثار و میراث نبوت بر بستر همین ((جاده)) است و سنت و شیوه ی زندگانی و پیامبری پیامبر اكرم ص از همین ((راه))می گذرد و گذرگاه وصول به سر انجام خوش فرجام همین ((جاده)) است .

انكس كه ادعا(ی امامت وخلافت)كرد (و به گزاف لاف رهبری امت زد)هلاك وتباه گردید و ان كه بهتان زد و یاوه بافت زیانكار و نا كامیاب شد و هر كه به پیكار با حق گرایید خویشتن را به هلاك افكند. و بر نادانی ادمی همین بس كه قدر خویشتن نشناسد.(كسی كه خویشتن خویش را نشناسد و خود را در منزلتی غیر از منزلت حقیقی اش بنشاند نادان است.)

انچه بر اساس ((تقوا))بنیلن نهاده شود استوار می ماند و تباهی نمی پذیرد و بذر و نهالی كه به بستر ((پارسایی))افشانده و نشانده شود عطشناك نمی گردد((وجامعه ای كه از نهر زلال پاكی و اخلاص شهد حیات نوشد هرگز نمی پژمرد).

  


نوشته شده در پنجشنبه 3 آذر 1390 ساعت 17:19 توسط سپهر نظرات |


Design By : Pichak