تبلیغات
اهل بیت - رهنمودهای امام علی 4


اهل بیت

بسم رب الحسین

هركه با خدا سودا كند *سود كند

از من بپرسید پیش از انكه مرا از دست دهید پس همانا من از شما به راه های اسمان داناترم از شما به ااههای زمین.

هركه مرگ را به چشم ارزو بنگرد ان را دور بیند.

ثروت دنیا فقر اخرت است.

مبادا با فرزندان دنیا(دنیا مداران و دتیا دوستان)معاشرت كنی.پس اگر فقیر باشی تو را حقیر شمارند و اگر مالدار باشی به تو رشك برند.

ان كه هوای نفس  خود را اطاعت كند هلاك گردد.

هیچ چیز فریبنده تر از ارزو نیست.

خوشا به حال انكه باطنش اصلاح و ظاهرش نیكو گردد و شرش را از مردم باز دارد.

پشیمانی دل گناه را پوشانیده و جرم و گناه را می برد.

بسا انسانی كه زبان او را به هلاكت رسانده است.

هركه نفس خود را متهم كند(وعیبش را بگیرد)پس همانا بر شیطان غلبه كرده است.

كسی كه تو را اندرز دهد به تو احسان كرده.


نوشته شده در پنجشنبه 3 آذر 1390 ساعت 17:16 توسط سپهر نظرات |


Design By : Pichak