تبلیغات
اهل بیت - رهنمودهای امام علی(1)


اهل بیت

بسم رب الحسین

: هركه در خدا را بكوبد*به رویش گشوده میشود.

2: برای انكه بسیار نرمی و مدارا كند*پشیمانی نیست.

3: كسی به انچه از اخرت كه میخواهد نمیرسد*مگربا ترك انچه از دنیا دلخواه اوست.

4: كسی كه فرصت را از دست دهد*فوت( وقت و فرصت )عاجزش گرداند.

5: انكه بغیر از كشتی ما سوار شد*غرق گردید.

۶:ّّّ هر كه شكر بهاو الهام گردد*فزونی را از دست ندهد.

۷: باید مطمئن ترین اندوخته ها در نزد تو*عمل صالح باشد.

۸: مروتی مانند دوری از گناه نیست.

۹: هركه به عیب خویش بینا گردد*هرگز  كسی را عیب نكند.

۱۰: فروتنی نشان بزرگی و نجابت است.


نوشته شده در یکشنبه 29 آبان 1390 ساعت 11:35 توسط سپهر نظرات |


Design By : Pichak