تبلیغات
اهل بیت - برگزیده ی نهج البلاغه 2


اهل بیت

بسم رب الحسین

افرینش ادم: خداوند سبحان از بخشهای خشن و نرم زمین و نیز شیرین و شورزار ان*خاكی فراهم اورد و ان را با اب و رطوبت*در امیخت تا به گونه ی گلی چسبان در امد.انگاه ازان*صورتی وهیكلی بیافرید*دارای اندامها وپیوندها*و ان را جامد ساخت تا شكل پذیر باشد و فرونپاشد و خشگانید تا سفال گونه شد*و تا وقتی خاص*بدین سان وانهادش.انگاه از روح خویش در ان بدمید تا به صورت انسان در امد*با قوایی عقلانی كه انها را به جولان در ارد و اندیشه هایی كه به سیلانشان وا دارد و اندامهایی كه به خدمتشان گیرد و ابزارهایی كه به كارشان گمارد و معرفتی كه با ان میان حق و باطل جدایی افكند و نیز طعمها و بوها و جنسها و اشیای گوناگونه را از هم باز شناسد. بدین سان بود كه موجودی پدید امد *با طینت وسرشتی امیخته به رنگهای گونه گون و تركیبی از اشیای همسان وعناصر متضاد و مزاجهای مختلف از گرمی و سردی ورطوبت و خشكی. و(سرانجام كه ادم به كمال رسید)خدای سبحان فرشتگان را فرمود تا به پیمانی كه پیشتر با انان بسته بود وفا كنند و به انان فرمود((برای ادم سجده كنید)). همگی سجده كردند*بجز شیطان(كه از جنیان بود در جمع فرشتگان*)افرینش خویش از ادم را بر افرینش ادم از سفال*سبب برتری خود بر ادم پنداشت و تكبر ورزید وتعصب و شقاوت*بر او چیره گشت و (از فرمان خدا سر پیچید و)سجده نكرد! از این رو(خداوند بر او خشم گرفت و از رحمت خویش براندش*اما خداوند از خداوند مهلت خواست و)خدا*برای نمایاندن استحقاق خشم بر شیطان و پیمودن دوران امتحان*به وی مهلت داد و فرمود:(تو را تا زمانی معین مهلت دادم)). و اما خاندان پیامبر: اهل بیت ع نگاهبانان و امینان راز خدایند و پناهگاه و پایگاه فرمان اویند و گنجینه ی علم الاهی اند و مرجع احكام خداوندند و مخزنهای كتابهای اسمانی اند و چونان كوههای افراشته *نگهبان دین خدایند.خداوند*خمیدگی پدید امده در پشت دینش را به وسیله ی انان راست گرداند وارزشهای ان را بذانان استوار ساخت... . هیچكس از افراد امت را نمی توان با ال محمد ص قیاس كرد و هرگز نمی توان پرورش یافتگان نعمت وبر كتشان(وشاگردان مكتبشان)را با انان برابرنمود.ال پیامبر ص بن مایه و اساس دین اند و استوانه و تكیه گاه یقین اند.((تند روندگان))و از حد گذرندگان*باید كه به سوی ایشان باز گردندو ((كندروندگان))و واماندگان نیز باید به اینان برسند و به ایشان بپیوندند(و میزان فلاح و صلاح*برای همگان*این خاندان اند.).اوصاف و خصلتهای حقانیت و ولایت و حكومت*خاص ایشان است و وصیت و میراث پیامبر مخصوصشان است... .

نوشته شده در یکشنبه 29 آبان 1390 ساعت 11:33 توسط سپهر نظرات |


Design By : Pichak